poniedziałek, 10 marca 2014

Niemcy

Pocztówkę ze zdjęciem Klasztoru Maulbronn otrzymałam od Kristiny. Dawne opactwo Maulbronn to nie tylko zachowany w najpełniejszym kształcie średniowieczny kompleks klasztorny na północ od Alp, lecz także dzieło średniowiecznej sztuki budowlanej. Klasztor zbudowali mnisi z miejscowego piaskowca. Początek jego budowy datuje się na 1147 rok. Najstarszą budowlą Opactwa jest romański kościół klasztorny o kształcie trójnawowej bazyliki. Jednym z elementów wyposażenia są rzeźbione w dębowym drewnie, bogato zdobione stalle z miejscami dla 92 mnichów. Jeszcze dzisiaj dziedziniec klasztorny otaczają potężne zabudowania gospodarcze i mieszkalne, wieże oraz mur obronny o prawie kilometrowej długości. Książę Krzysztof Wirtemberski, syn Ulricha, założył w 1556 roku w Maulbronn ewangelicką szkołę klasztorną z internatem. Do najznamienitszych wychowanków tej szkoły zaliczają się astronom Johannes Kepler, poeta Friedrich Hölderlin czy też pisarz Herman Hesse. Obecnie w jej starych murach mieści się gimnazjum języków klasycznych. W 1993 wpisany został na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO :) 

2 komentarze:

Dziękuję za Wasze odwiedziny a także za wszystkie komentarze i miłe słowa. Wszystkie zawsze czytam i są dla mnie bardzo ważne.

Jeżeli zostawicie komentarz, bądź adres bloga, możecie być pewni że Was odwiedzę :-)