poniedziałek, 4 listopada 2013

Polska

Sierakowski Park Krajobrazowy położony jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w przeważającej części w powiecie międzychodzkim na terenie gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków oraz w niewielkiej części w powiecie szamotulskim, na terenie gminy Pniewy. Utworzony został w 1991 r. na powierzchni 30 413 ha, w celu ochrony polodowcowego krajobrazu części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami, dolinami rzek i rynnami jezior. Rzeka Warta dzieli go na dwie części: północną z wydmowymi terenami porośniętymi borami i południową z pagórkowatym obszarem morenowym częściowo porośniętym lasami liściastymi i leżącymi w głębokich rynnach jeziorami. Najwyższym wzniesieniem na terenie parku jest morenowe wzgórze o wysokości 126 m n.p.m. w okolicach Kwilcza. W Parku są 52 jeziora polodowcowe o powierzchni powyżej 1 ha i wiele mniejszych zbiorników wodnych. Na ogół są to jeziora rynnowe, ale największe jezioro – Chrzypskie ma 304 ha – a jest jeziorem morenowym. Najgłębszym jeziorem jest Jezioro Śremskie - 45 m, a jego dno leży 6 m poniżej poziomu morza. Jest to jedyna w Wielkopolsce kryptodepresja :)  Polecam do odwiedzenia :)
Pocztówka ze zbiorów prywatnych....


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Wasze odwiedziny a także za wszystkie komentarze i miłe słowa. Wszystkie zawsze czytam i są dla mnie bardzo ważne.

Jeżeli zostawicie komentarz, bądź adres bloga, możecie być pewni że Was odwiedzę :-)